You are currently viewing Equal Pay Day 09 marca 2022

Equal Pay Day 09 marca 2022

  • Post category:BPW Poland

Wg analizy mediany rzeczywistych wynagrodzeń wypłacanych w 2021, luka płacowa nadal przekracza 19%. Różnica w dacie dziennej EPD wynika z metody obliczenia dnia Równej Płacy,
po uwzględnieniu dni roboczych.

Podstawą wyliczenia luki płacowej jest mediana wypłacanych wynagrodzeń (real world wage) z tytułu umów o pracę, badanych przez firmę Sedlak&Sedlak, agencji rekrutacyjnych i zestawionych z danymi GUS.

Niezależnie od przyjętych danych wyjściowych, wyniki analiz różnych instytucji, w tym GUS, niezbicie dowodzą, że wielkość luki płacowej w Polsce nie zmienia się od 2016 roku.

Udostępnij: