Business and Professional Women Poland

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women stawia sobie za cel:

Polska Federacja Klubów Business and Professional Women należy do Światowej Federacji Klubów BPW – International Federation of Business and Professional Women – jednej z najstarszych na świecie organizacji kobiecych, która zrzesza obecnie 250 tys. członkiń.

W Europie działa w BPW 20 tysięcy aktywnych zawodowo kobiet a w Polsce ponad 100.

Członkinie BPW mają swoje przedstawicielki w najważniejszych światowych organizacjach UNESCO, UNIDO, UNICEF, WHO.

Dwie przedstawicielki BPW wchodzą w skład European Women Lobbing.

BPW develops the professional, business and leadership potential of women on all levels through advocacy, mentoring, networking, skill building and economic empowerment programs and projects around the world.

BPW International zajmuje się rozwijaniem potencjału zawodowego i kierowniczego kobiet na wszystkich poziomach poprzez doradztwo,kształcenie,mentoring,nawiązywanie kontaktów, budowanie umiejętności oraz programami mającymi na celu wzmocnienie pozycji ekonomicznej kobiet i projektami na całym świecie.

Zaufali nam

Organizacje i firmy, z którymi miałyśmy przyjemność działać

Dress for Success

Misją organizacji Dress for Success jest działanie na rzecz niezależności finansowej kobiet pokrzywdzonych przez los, długotrwale bezrobotnych poprzez zapewnienie im stroju do pracy, wsparcia oraz możliwości rozwoju zawodowego, które mają im pomóc dobrze prosperować w życiu zawodowym i prywatnym.

Business & Prestige

Business & Prestige to ogólnopolski portal dla kobiet biznesu, stworzony, by być bliżej nich, pomagać im w swych działaniach i pokazywać ich sukcesy. To miejsce, gdzie pasja łączy się z inspiracją, wiedza z biznesem, współdziałanie ze wsparciem, a eksperckość z doświadczeniem.

American Systems

Firma związana z oprogramowaniem. Ideą naszej firmy jest świadczenie usług, które zapewnią Państwu wyższy komfort pracy. Swą działalność opieramy na partnerskich stosunkach i indywidualnym traktowaniu naszych Klientów. Dążymy do tego, aby nasi Klienci darzyli nas pełnym zaufaniem.