You are currently viewing 30 lat BPW w Polsce!

30 lat BPW w Polsce!

  • Post category:BPW Poland

30 Urodziny Polskiej Federacji Klubów Business & Professional Women (BPW) !!!

GALA Evening Dinner 22.10.2021 Park Hotel w Poznaniu

W 1990 roku w Poznaniu z inicjatywy Sylwii Zapalskiej i Gerty Lestock powstał pierwszy w Europie Środkowo-Wschodniej klub BPW.

Właśnie świętowałyśmy 30 lecie naszej działalności.
A działo się dużo! Energii nam nie brakuje i mamy bogate plany działania na najbliższą przyszłość.

Dziękujemy wszystkim zaproszonym Gościom za przyjęcie naszego Zaproszenia.

Udostępnij: