You are currently viewing Doskonałość naukowa nie ma płci, 22.02.2023r.

Doskonałość naukowa nie ma płci, 22.02.2023r.

  • Post category:BPW Poland

Cel konferencji, organizowanej przez Akademię Młodych Uczonych Polskiej Akademii Nauk (AMU PAN), to zwrócenie uwagi na problem nierówności pomiędzy kobietami a mężczyznami w różnych aspektach uprawiania nauki, m.in.: problemów młodych rodziców (przede wszystkim kobiet) czy osób opiekujących się osobami zależnymi uprawiających naukę.

Konferencja zainaugurowała długofalowy program AMU pod tym samym hasłem, którego celem będzie dążenie do przeciwdziałania nierówności płci w nauce polskiej.

Rektorka UAM prof. Bogumiła Kaniewska przypomniała, że dzięki temu programowi udało nam się zdiagnozować wiele zjawisk na uniwersytecie stanowiących problem dla kobiet, ale także dla naukowców, którzy rozpoczynają swoje życie naukowe.

Czytaj:
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2023-01-20-konferencja-rownosc-plci
https://amu.edu.pl/uniwersytet/z-zycia-uniwersytetu/newsy/doskonalosc-naukowa-nie-ma-plci

Kobiety i mężczyźni w nauce podcast Narodowego Centrum Nauki:
https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2023-02-08-pierwszy-podcast-ncn

„Doskonałość naukowa nie ma płci„

to tytuł ciekawej ogólnopolskiej konferencji organizowanej na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa UAM.

Immediate Past President Katarzyna Bekasiak wzięła udział w tej konferencji na zaproszenie prof. Iwetty Andruszkiewicz.

Organizatorzy  konferencji:

Narodowym Centrum Nauki, Centrum Badań nad Partycypacją Kobiet w Przestrzeni

Publicznej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu oraz Biurem Promocji Nauki

„PolSCA” Polskiej Akademii Nauk

Udostępnij: