You are currently viewing BPW Poland i Equal Pay Day 2022

BPW Poland i Equal Pay Day 2022

  • Post category:BPW Poland

9 MARCA 2022 – to Dzień Równej Płacy (Equal Pay Day) w Polsce!

Polska Federacja Klubów BPW od lat bierze aktywny udział w ogólnoeuropejskiej kampanii na rzecz równego wynagrodzenia dla kobiet i mężczyzn za tą samą pracę. Beata Grudzińska jest twarzą BPW w tym stale aktualnym temacie.

Klub BPW Poznań East-West dyskutował właśnie ogłoszone wyniki badań na swoim zebraniu. Jednak obecnie „Pomoc dla Ukrainy ” jest zagadnieniem priorytetowym.

Udostępnij: