You are currently viewing Dzień Równej Płacy

Dzień Równej Płacy

  • Post category:BPW Poland

Dniem Równej Płacy w Polsce jest 7 marca 2020.
We announce that 7th March 2020 is the Equal Pay Day in Poland.

Beata Grudzińska

Vice President
Polish Federation Business & Professional Women

Udostępnij: