You are currently viewing Konferencja Europa Równych Płac

Konferencja Europa Równych Płac

  • Post category:BPW Poland

Przed Dniem Równej Płacy ogłaszanym przez BPW, dziś konferencja Europa Równych Płac i inicjatywa ustawy w sprawie ograniczania różnicy w wynagrodzeniach kobiet i mężczyzn. Kongres Kobiet przygotował ustawę.

Udostępnij: