You are currently viewing VI Wielkopolski Kongres Kobiet

VI Wielkopolski Kongres Kobiet

  • Post category:BPW Poland

28 marca br O ekonomii i płacach będziemy analizować, dyskutować i prezentować dobre praktyki. Czy można zadbać o równe wynagrodzenia kobiet i mężczyzn na tych samych stanowiskach ? Co i jak można zrobić aby zasada równego traktowania działała- zapraszamy po południu.

Udostępnij: